Despre noi

Misiune si obiective

I. Marketing educational

 • promovarea ofertei academice a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu decanatele, rectoratul, departamentul de Comunicare şi Relaţii publice, Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC);
 • colaborarea la elaborarea si distribuirea materialelor informative referitoare la oferta academică:  afişe, pliante, broşura admiterii, ghidul studentului, ghidul masterandului, pagina web a admiterii, anunţuri destinate mass-media, prezentări digitale etc.
 • informarea candidaţilor la studii în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în mod direct şi prin: e-mail, telefon, pagina web, manifestări la sediul instiţutiei şi vizite la colegiile şi liceele din judeţul Suceava şi judeţele limitrofe, vizând promovarea ofertei academice;
 • organizarea împreună cu Club Voiaj a unor vizite de informare în campusul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava ale elevilor însoţiţi de cadre didactice din învăţamântul preuniversitar;
 • organizarea unor evenimente, concursuri vizând promovarea imaginii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava (de exemplu Campionatul specializărilor);
 • promovarea relaţiilor dintre Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava si instituţiile de educaţie prin crearea de filiale ale Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor şi Clubului de Studii Asiatice în cadrul colegiilor, liceelor, şcolilor din judeţele Suceava, Neamt, Botosani;
 • promovarea imaginii Universitatii Stefan cel Mare din Suceava pe plan international prin stabilirea unor relatii cu organizatiile studentesti de pe plan international;
 • efectuarea de studii, anchete si sondaje privind optiunile:
  • a) candidatilor din învatamântul preuniversitar pentru diferitele domenii de studiu de licenta;
  • b) studentilor de la programele de studii de licenta pentru programe de studii de masterat;
 • colaborarea cu Asociatia Absolventilor (ALUMNI), în vederea monitorizarii insertiei absolventilor pe piata muncii;
 • organizarea si promovarea împreuna cu Ordinul Voluntarilor a unor actiuni de caritate pentru persoanele de vârsta a III-a (seniorii Sucevei), persoanele cu dizabilitati, persoane cu probleme financiare, bolnavi din cadrul spitalelor, copii aflati în familii având probleme financiare sau în centre de plasament: strângere de fonduri, cărti, jucării, actiuni culturale desfăşurate la cămine de batrâni, în spitale etc.;
 • organizarea si promovarea împreuna cu studentii de la Club Voiaj a unor circuite pentru persoanele de vârsta a III-a de la Caminul de batrâni „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, copii din centre de plasament;
 • organizarea si promovarea împreuna cu studentii de la Club Voiaj a unor circuite pentru persoanele de vârsta a III-a de la cămine de bătrâni, copii din centre de plasament.

II. PRACTICA STUDENTILOR ÎNTR-O AGENTIE DE MARKETING – FIRMA EXERCITIU

 • practica studenţilor într-o firmă-exerciţiu agenţie de marketing a studenţilor;
 • promovarea ideilor de afaceri ale studenţilor (studentul iniţiator devine managerul de proiect, echipa sa fiind formată din membri ai agenţiei de marketing a studenţilor sau ai Clubului de Marketing);
 • efectuarea de studii de piaţă pentru partenerii cluburilor studenţesti sau ai Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava;
 • promovarea ofertei educaţionale şi a evenimentelor organizate de  Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

III. OLIMPIADA DE MARKETING

 • organizarea Olimpiadei de Marketing, faza locală
 • Beneficiari
  • interni: corp profesoral, studenţi, corp administrativ, absolvenţi
  • externi: comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională

Site-uri cluburi: