Despre noi

Misiune și obiective

I. Marketing educațional

 • promovarea ofertei academice a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu decanatele, rectoratul, departamentul de Comunicare şi Relaţii publice, Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC);
 • colaborarea la elaborarea și distribuirea materialelor informative referitoare la oferta academică: afişe, pliante, broşura admiterii, ghidul studentului, ghidul masterandului, pagina web a admiterii, anunţuri destinate mass-media, prezentări digitale etc.
 • informarea candidaţilor la studii în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în mod direct şi prin: e-mail, telefon, pagina web, manifestări la sediul instiţutiei şi vizite la colegiile şi liceele din judeţul Suceava şi judeţele limitrofe, vizând promovarea ofertei academice;
 • organizarea împreună cu Club Voiaj a unor vizite de informare în campusul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava ale elevilor însoţiţi de cadre didactice din învăţamântul preuniversitar;
 • organizarea unor evenimente, concursuri vizând promovarea imaginii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava (de exemplu Campionatul specializărilor);
 • promovarea relaţiilor dintre Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava și instituţiile de educaţie prin crearea de filiale ale Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor şi Clubului de Studii Asiatice în cadrul colegiilor, liceelor, şcolilor din judeţele Suceava, Neamț, Botoșani;
 • promovarea imaginii Universiății Ștefan cel Mare din Suceava pe plan internațional prin stabilirea unor relații cu organizațiile studențești de pe plan internațional;
 • efectuarea de studii, anchete și sondaje privind opțiunile:
  • a) candidaților din învățământul preuniversitar pentru diferitele domenii de studiu de licență;
  • b) studenților de la programele de studii de licență pentru programe de studii de masterat;
 • colaborarea cu Asociația Absolvenților (ALUMNI), în vederea monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii;
 • organizarea și promovarea împreună cu Ordinul Voluntarilor a unor acțiuni de caritate pentru persoanele de vârsta a III-a(seniorii Sucevei), persoanele cu dizabilități, persoane cu probleme financiare, bolnavi din cadrul spitalelor, copii aflați în familii având probleme financiare sau în centre de plasament: strângerea de fonduri, cărți, jucării, acțiuni culturale desfăşurate la cămine de batrâni, în spitale etc.;
 • organizarea și promovarea împreună cu studenții de la Club Voiaj a unor circuite pentru persoanele de vârsta a III-a de la Caminul de bătrâni „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”, copii din centre de plasament;
 • organizarea și promovarea împreună cu studenții de la Club Voiaj a unor circuite pentru persoanele de vârsta a III-a de la cămine de bătrâni, copii din centre de plasament.

II. PRACTICA STUDENTILOR ÎNTR-O AGENȚIE DE MARKETING – ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ

 • practica studenţilor într-o întreprindere de marketing simulată;
 • promovarea ideilor de afaceri ale studenţilor(studentul iniţiator devine managerul de proiect, echipa sa fiind formată din membri ai agenţiei de marketing a studenţilor sau ai Clubului de Marketing);
 • efectuarea de studii de piaţă pentru partenerii cluburilor studenţești sau ai Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava;
 • promovarea ofertei educaţionale şi a evenimentelor organizate de  Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

III. OLIMPIADA DE MARKETING

 • organizarea Olimpiadei de Marketing, faza locală;
 • Beneficiari
  • interni: corp profesoral, studenţi, corp administrativ, absolvenţi;
  • externi: comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională.

Site-uri cluburi: