Marketing educațional

 Marketing educational

 • promovarea ofertei academice a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu decanatele, rectoratul, departamentul de Comunicare şi Relatii publice, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC);
 • colaborarea la elaborarea şi distribuirea materialelor informative referitoare la oferta academică: afişe, pliante, broşura admiterii, ghidul studentului, ghidul masterandului, pagina web a admiterii, anunţuri destinate mass-media, prezentări digitale etc.
 • nformarea candidaţilor la studii în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în mod direct şi prin: e-mail, telefon, pagina web, manifestări la sediul instituţiei şi vizite la colegiile şi liceele din judeţul Suceava şi judeţele limitrofe, vizând promovarea ofertei academice;
 • organizarea împreună cu Club Voiaj a unor vizite de informare în campusul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava ale elevilor însoţiţi de cadre didactice din învăţământul preuniversitar;
 • organizarea unor evenimente, concursuri vizând promovarea imaginii UniversităţiiŞStefan cel Mare din Suceava;
 • promovarea relaţiilor dintre Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi instituţiile din domeniul educaţiei prin crearea de filiale ale Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor si Clubului de Studii Asiatice în cadrul colegiilor, liceelor, şcolilor din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani;
 • promovarea imaginii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava pe plan internaţional prin stabilirea unor relaţii cu organizaţiile studenţeşti de pe plan internaţional;
 • efectuarea de studii, anchete si sondaje privind optiunile:
  • a) candidatilor din învatamântul preuniversitar pentru diferitele domenii de studiu de licenta;
  • b) studentilor de la programele de studii de licenta pentru programe de studii de masterat;
 • colaborarea cu Asociaţia Absolvenţilor (ALUMNI), în vederea monitorizării inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
 • organizarea şi promovarea împreună cu Ordinul Voluntarilor a unor acţiuni de caritate pentru persoanele de vârsta a III-a (seniorii Sucevei), persoanele cu dizabilităţi, persoane cu probleme financiare, bolnavi din cadrul spitalelor, copii aflaţi în familii având probleme financiare sau în centre de plasament: strângere de fonduri, cărti, jucării, acţiuni culturale desfăşurate la cămine de batrâni, în spitale etc.;
 • organizarea si promovarea împreună cu studenţii de la Clubul de turism Voiaj a unor circuite pentru persoanele de vârsta a III-a de la cămine de bătrâni, copii din centre de plasament.

II. PRACTICA STUDENŢILOR ÎNTR-O AGENŢIE DE MARKETING

 FIRMĂ-EXERCITIU

 • practica studenţilor într-o firmă-exerciţiu agenţie de marketing a studenţilor;
 • promovarea ideilor de afaceri ale studenţilor (studentul iniţiator devine managerul de proiect, echipa sa fiind formată din membri ai agenţiei de marketing a studenţilor sau ai Clubului de Marketing);
 • efectuarea de studii de piaţă pentru partenerii cluburilor studenţesti sau ai Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava;
 • promovarea ofertei educaţionale şi a evenimentelor organizate de  Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

III. OLIMPIADA DE MARKETING

 • organizarea Olimpiadei de Marketing, faza locală
 • Beneficiari
  • interni: corp profesoral, studenţi, corp administrativ, absolvenţi
  • externi: comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională

Site-uri cluburi:

essaymoment