Publicitate

Ai o afacere şi vrei să o promovezi în rândul clienţilor?

Noi îţi oferim soluţii adaptate pentru oferta ta!

promovare online (pagină web, pagină de Facebook, optimizare web, promovare Google, banner, variante în alte limbi ale paginii web), administrarea site web, campanii publicitare de promovare, marketing viral etc.;
– distribuire fluturaşi publicitari ai firmei dvs. în campusul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi în afara acestuia, la Iulius Mall, bazar, în judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani;
– design pentru: cărţi de vizită, CD-uri de prezentare, mape de prezentare, cataloage de produse, logo, bannere stradale, pliante etc.;
– creare magazin online;
– creare pagini web pentru unităţi de cazare, restaurante şi includerea site-ului în Ghidul turistic on-line al Bucovinei www.tourisminbucovina.ro (versiune în engleză, franceză, chineză, japoneză, germană, spaniolă, italiană, rusă, ucraineană, vietnameză, coreeană etc.);
– creare pagini web pentru primării şi includerea site-ului instituţiei publice în Ghidul online al administraţiei publice din România – www.administratiepublica.ro;
– filme publicitare, spoturi video, videoclipuri;
– spoturi publicitare pentru radio;
– participări ale unui reprezentant al instituţiei / organizaţiei / firmei dvs. la cursurile de Marketing, Marketing în comerţ, turism şi servicii, Marketing public, Politici de marketing în afaceri, Politici de marketig în administraţia publică, Tehnica operaţiunilor de turism sau la întâlnirile Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor, Clubului de Studii Asiatice România-China unde să  prezinte organizaţia / oferta firmei dvs.;
– plasarea bannerului instituţiei / organizaţiei / firmei dvs. pe site-urile Clubului de Marketing – www.marketingclub.ro, Clubului Voiaj – www.clubvoiaj.ro, Centrului de informare şi marketing turistic Bucovina – www.tourisminbucovina.ro, Clubului de Studii Asiatice România-China – www.romania-china.ro, România-Japonia www.romaniajaponia.ro, Revistei de turism – studii şi cercetări în turism (www.revistadeturism.ro), agenţiei de marketing a studenţilor E-PROMO – www.e-promo.ro, Ghidului online al administraţiei publice din România – www.administratiepublica.ro, Ordinului Voluntarilor – www.ordinulvoluntarilor.ro etc.;
– plasarea logo-ului dvs. pe posterele şi pliantele Clubului de Marketing, Clubului de Studii Asiatice România-China, Punctului de informare şi marketing turistic Bucovina, Ordinului Voluntarilor şi Clubului Voiaj;
– inserare de pagini publicitare în suporturile de curs de Marketing, Marketing turistic, Marketing în comerţ, turism şi servicii, Politici de marketing în afaceri, Marketing public, Politici de marketing în administraţia publică şi în cărţile editate;
– valorificarea prin practică a celor mai buni studenţi ai noştri la dvs. (activitate de voluntariat – îi puneţi la muncă şi vedeţi ce pot să facă în sprijinul firmei dvs.);
– organizare de concursuri studenţeşti cu teme şi premii legate de activitatea firmei dvs.;
– publicitate pe mijloace de transport;
– promovarea organizaţiei / instituţiei / firmei dvs. în rândul partenerilor noştri;
– intermedierea stabilirii de parteneriate cu firme, instituţii şi organizaţii din Asia.
Public-ţintă

– peste 10.000 de studenţi, masteranzi, doctoranzi ai Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava plus 750 cadre didactice şi personal TESA;
– colegii, licee, şcoli, agenţii de turism, unităţi de cazare, ONG-uri, centre comerciale, firme de producţie publicitară din judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani, librării etc. – parteneri ai Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor şi Clubului de Studii Asiatice.